Ładowanie...

ECO-WORLD Plastics Recycling Sebastian Duma Sp.k.

Dotacje

ECO-WORLD Plastics Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu:

Tytuł: Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii wytwarzania standaryzowanego produktu w formie regranulatu, z odpadowych niejednorodnych tworzyw sztucznych.

Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od WIMiI Politechniki Częstochowskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Nowa technologia obejmować będzie otrzymanie z odpadowych tworzyw sztucznych standaryzowanego produktu będącego kompozytem w formie regranulatu, przeznaczonego do przetwórstwa tworzyw sztucznych z zastosowaniem różnych technik np. wtrysku i/lub wytłaczania. Planowane procesy technologiczne opierać się będą w szczególności na procesach analizy składu , procesach przerobu wstępnego odpadowych tworzyw sztucznych tj. (rozdrobnienia, mycia, suszenia), następnie zestawienia składu polimerów, ich modyfikacji chemicznej oraz homogenizacji w tym aglomerowanie i wytłaczanie. Przetwarzane odpadowe folie pochodzić będą z procesów separacji odpadów komunalnych oraz z selektywnej zbiórki, a także ze strumienia odpadów poprodukcyjnych.

Wydatki ogółem: 127 007,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 87 769,72 PLN

ECO-WORLD Plastics Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- etap II inwestycyjny.

Krótki opis projektu:

Tytuł: Wdrożenie technologii wytwarzania standaryzowanego kompozytu w formie regranulatu, z odpadowych niejednorodnych tworzyw sztucznych.

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie technologii wypracowanej przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki ( Katedra Technologii i Automatyzacji ) Politechniki Częstochowskiej. Opracowana nowa technologia obejmuje zestawienie procesów technologicznych umożliwiających realizację procesu wytworzenia nowego produktu tj. kompozytu w formie regranulatu, otrzymanego z odpadowych niejednorodnych tworzyw sztucznych . Projekt zostanie wdrożony na terenie obecnego zakładu Spółki w miejscowości Masłońskie i stanowił będzie rozwinięcie dotychczasowej działalności w zakresie odzysku nowej grupy odpadów oraz produkcji nowych wyrobów.

Wydatki ogółem: 1 007 370,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 360 000,00 PLN