Loading...

Ogłoszenia ECO-WORLD Plastics Recycling Sp. z o.o. Sp. k.

Announcements

19 maja 2019
Odbiór nowej maszyny

19 maja 2019 roku odebraliśmy nową maszynę, dzięki której jeszcze bardziej zwiększyliśmy jakość oferowanych przez nas produktów.

12 września 2019r.
Oferta pracy

Firma Eco-World Plastics Recycling Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Masłońskim zatrudni pracowników produkcyjnych

Opis stanowiska : sortowanie odpadów foliowych

Wymagania:
- pracowitość i motywacja
- gotowość do pracy w systemie zmianowym (system czterobrygadowy)


Oferujemy :
- umowę o pracę na pełny etat,
- stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie.


Zatrudnimy osoby z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Praca zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą portalu, na nasz adres mailowy lub o osobiste dostarczenie w siedzibie firmy.

24 października 2018
Oferty pracy

Zatrudnimy pracowników na stanowiska :
pracownik produkcyjny oraz sortowaczy folii

Oferujemy przeszkolenie!!!
Praca zarówno dla kobiet i mężczyzn, system czterobrygadowy.
Prosimy o przesyłanie aplikacji w tytule dodając nazwę stanowiska na adres biuro@eco-world.com.pl lub osobiście w siedzibie firmy, bądź za pośrednictwem Facebooka.

W aplikacji prosimy dodać sformułowanie :
„Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

2014-2020
Otrzymane dotacje

ECO-WORLD Plastics Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu:
Tytuł: Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii wytwarzania standaryzowanego produktu w formie regranulatu, z odpadowych niejednorodnych tworzyw sztucznych.
Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od WIMiI Politechniki Częstochowskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Nowa technologia obejmować będzie otrzymanie z odpadowych tworzyw sztucznych standaryzowanego produktu będącego kompozytem w formie regranulatu, przeznaczonego do przetwórstwa tworzyw sztucznych z zastosowaniem różnych technik np. wtrysku i/lub wytłaczania. Planowane procesy technologiczne opierać się będą w szczególności na procesach analizy składu , procesach przerobu wstępnego odpadowych tworzyw sztucznych tj. (rozdrobnienia, mycia, suszenia), następnie zestawienia składu polimerów, ich modyfikacji chemicznej oraz homogenizacji w tym aglomerowanie i wytłaczanie. Technologia będzie uwzględniać automatyzację procesów przetwarzania i wydajność układu technologicznego na poziomie min. 1 Mg/h. Spółka z wykorzystaniem przedmiotowej technologii planuje przetwarzać i tym samym oferować usługę recyklingu materiałowego dedykowaną dla trudno przetwarzalnych odpadowych tworzyw sztucznych w szczególności zanieczyszczonych i niejednorodnych materiałowo folii opakowaniowych ( na bazie PE) oraz odpadowej frakcji tworzyw sztucznych z demontażu samochodów i ZSEiE , która wykorzystywana będzie także jako napełniacze do modyfikacji kompozytu. Odpadowe folie pochodzić będą z procesów separacji odpadów komunalnych oraz z selektywnej zbiórki, a także ze strumienia odpadów poprodukcyjnych. Z uwagi na fakt , że nowy produkt wytwarzany będzie z odpadów , dlatego też równocześnie wynikiem realizacji projektu będzie dedykowana dla tej grupy odpadów usługa recyklingu materiałowego.

Wydatki ogółem: 127 007,96 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 87 769,72 PLN