recykling
recykling
polski deutsch english
recykling
skup odpadów foliowych skup odpadów foliowych skup odpadów foliowych skup odpadów foliowych
regranulaty regranulaty regranulaty regranulaty
regranulaty

dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

"Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania innowacyjnych regranulatów z silnie zadrukowanych tworzyw sztucznych
w firmie ECO-WORLD PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
wartość projektu 2 235 878 , 86 PLN, wartość dofinansowania 749 700 , 00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl